SHS logo

Časový harmonogram 46. Májových hepatologických dní

Odborný program kongresu bude otvorený napoludnie vo štvrtok 17. mája. Prvý prednáškový blok kongresu bude venovaný Hepatitíde B.

V piatok pred obedom sa uskutoční Plenárna schôdza (viac o schôdzy nájdete nižšie v emaile). O 16:40 vystúpi s prednáškou zahraničný hosť.

Sobotný program bude zakončený obedom a športovým popoludním.

Tohtoročný program pozostáva zo 14 prednáškových blokov a 5 sympózií.

 
Pozrieť celý harmonogram
 

 

Plenárna schôdza v piatok 18. mája

 

Polhodinová schôdza sa začne o 11:40. Počas nej budú vyhlásené ceny za najlepšie práce z MHD. Ďalej budú pridelené vedecké granty na rok 2018. Ďalším bodom budú financie a na záver oceníme našich jubilantov.

FARMI - PROFI
© 2018  FARMI - PROFI, spol. s r.o.
Pestovateľská 2, 821 04 Bratislava, Slovakia
Odhlásiť odber alebo otvoriť v prehliadači